HOLLENDAREN

26 SEPTEMBER 2017 og
1 SEPTEMBER 2006

 

Klipp i mindre format på YouTube >
 

... og så turrapport fra 2016 >
 

2006 ble et godt "fjellår". Jeg fikk "førstegangsbestigning" på 5 fjelltopper som er synlig fra huset hvor jeg bor. Toppene er Bentsjordtinden, Storsteinnestinden, Skamtind, Buren og denne gangen Hollendaren (1017 eller 1029 moh?, se under).  Den 1 september kjørte jeg (jan hugo) og Tore kjørte ut av byen kl 7:30. Det tar 45 minutter å kjøre ut til Vågbotn i Grøtfjorden. Kl 8:30 startet vi å gå opp mot Hollendaren. Det var lettskyet vær og 13-14 grader. Kl 11 var vi oppe på Hollendaren (1017 moh). Det tok 2 timer gåtid opp pluss 0,5 time pause. Etter en lang pause på toppen og litt gåing langs egga, startet nedturen klokka 12. Vi var tilbake ved bilen kl 13:30.

Så hva er riktig høyde på Hollendaren, dette har jeg fått høre... "den vestlige kalles Storhollendaren eller Store hollendaren, er 1017 moh på kartet. Dette målepunktet er ikke hovedtoppen men en "fortopp" sør for hovedtoppen. Hovedtoppen er beregnet til 1029 moh. Dette sto oppgitt på forrige kartversjon, men er falt bort på det nyeste M711-kartet "

Under - 3D kart. De finns to fjell med navnet Hollendaren på Kvaløya. Det er ca 4.5 kilometer mellom de to (retning øst/vest). Dette besøket er på den vestlige Hollendaren.

Under - Hollendaren sett fra hjemme (Mortensnes på Tromsøya). Når du holder pekeren over bildet kommer navn på fjell opp.

Under - Hollendaren med egga i midten. Bildet er tatt fra hjemme.

Under - ruta opp fra Grøtfjorden. Når du holder pekeren over bildet ser du stien vi gikk.

Under - et bilde fra skitur til Styrmannstinden. Ruta opp til Hollendaren er inntegnet.

Under - magisk lys over breen under Hollendaren.

Under - litt småpakking før vi begynner å gå opp fra Vågbotn. Stien går opp på høyre side av bekken til venstre på bildet. Stien (mer eller mindre) følger bekken opp til "543" vannet. Når du holder pekeren over bildet ser du stien vi gikk.

Under - etter 15 minutter er vi på vei opp langs bekken. Bekken er såvidt synlig, nede til høyre. Man kan starte fra bilveien, på begge sider av elva man ser i midten. Vi valgte vestsiden (mot venstre).

Under - det stiger raskt opp fra 100-300 moh.

Under - ei dyp kløpt som bekken renner i.

  

  

Under - etter 1 time er vi ved vannet på 543 moh. Hollendaren er nå synlig bak. Man paserer vannet på høyre side og går opp på venstre side av breen. Ved toppen av breen svinger man venstre (mot vest) og går mot Hollendaren. Når du holder pekeren over bildet ser du veien vi gikk.

Under - fra vannet mot øst. Fra venstre: Breitinden, Vågstinden, Hollendaren (den mot øst) og Styrmannstinden.

Under - vi fortsetter og tar retning til venstre for den største breene (venstre i bildet).

Under - på brekanten mot øst. Hollendaren med søregga bak.

Under - på toppen, øst for Hollendaren, ser man ned i Ersfjorden. På sørsiden ser man Sandholmen (høyre) og Kroken (venstre).

Under - mot nord og Grøtfjorden. Vengsøya. Lengst bak ser man Ringvassøya og Rebbenesøya.

Under - det helt flate fjellet mot nord er Ramnafjellet (743 moh).

Under - vi nærmer oss Hollendaren.

Under - utsnitt av toppen.

  

Under - mot øst.

Under - mot nord. Grøtfjorden med Grøtfjord ytterst og Karigam nærmest.

Under - mot øst. Vi kom opp bergene bak breen (øst for den). Helt oppe svinge vi hit (vest). Tromsøya og Tromsdalstinden bak.

Under - Tromsøya og Tromsdalen bak. Kaldfjorden nærmest.

Under - mot nordøst. Breitinden og Hollendaren (den østlige). Bak Hollendaren i øst, ser man toppen av Store Blåmannen (1044 moh). Under "534" vannet.

Under - Tore klatrer opp det siste stykket mot toppen på 1017 moh.

Under - gjennom ei sprekk i toppen ser jeg mot vest, flere topper tilhørende Storstolpan. Venstre er 974 moh og høyre er 930 moh. I bakgrunnen ser man fra venstre Håja, Sessøya og Bjørnøya.

Under - en "minivarde" på toppen av Hollendaren.

Under - mot sørvest ser man ytre Ersfjorden. Senja bak.

Under - mot vest ser man fra venstre Skamtind, "974" og "930" i Storstolpan.

Under - gården Skamtind "under" Skamtind.

Under - et nytt bilder mot vest og Storstolpan.

Under - ved "930" ser man Gammelgården på Bjørnøya. Til høyre Røssholmen.

Under - Hollendaren mot nord. Fra venstre Mellomtinden og Tromtinden. Tromvika bak Hollendaren.

Under - Hollendaren mot nord. Vengsøya bak. Lengre bak Ringvassøya og Rebbenesøya.

Under - mot Ersfjorden.

Under - Hollendaren i spennende lys.  

Under - mot Ersfjorden. Bak ser man Storsteinnestinden til venstre og Skitentinden til høyre.

Under - mot Ersfjorden. Bak ser man Middagstinden. Under Kroken og Sandholmen.

Under - et bilde av Hollendaren og flere Ersfjordfjell, tatt fra Middagstinden, 16 April 2006. Den markerte toppen nær midten er Hollendaren. Mot venstre se man "930" og "974" toppene i Storstolpan. Mot høyre Revbergtinden.

Under - etter å ha gått litt langs egga startet vi nedturen.

  

  
  

Under - legg merke til alle nes utover strandlinja. Disse er et resultat av vind og bølgeenergi i samme retning og over lang tid.

Under - "534" vannet under oss.

Under - Hollandaren blandet med snø, is og lys.

  

Under - Styrmannstinden mot venstre. Melketinden mot høyre.

Under - vi nærmer oss utgangspunktet, på kartet kaldt Vågbotn.

Under - nede ved veien etter 5 timer.

  

Under - mot øst og dalen opp mot Hollendaren. Klatrehytta ligger oppe i dalen og mot høyre (ikke synlig).

Under - fine høstfarger i Grøtfjorden.

  

Under - et par vinterbilder av Hollendaren, sett fra Storstolpan.

 

TILBAKE <