BLÅTINDAN (1378 moh)
   31 mars 2010

Onsdag 31 mars gikk jeg (Jan Hugo), Viktor, Oddgeir og Bent opp på Blåtindan i Målselv. På kartet benyttes Blåtindan som gruppenavn på to fjell. Vi gikk opp på den høyeste, 1378 toppen lengst nord. Fra nå kaller jeg toppen Blåtinden. Kjørteturen fra Tromsø til området vi startet å gå på ski fra er tok ca 2 timer. Samme område er starten på forsvarets skytefelt i Blåtindane. Skytefeltet går inn mot fjellet vi gikk opp på, uten at det var noe problem. Det var ingen aktivitet i området, og ingen flagg og markeringer som varslet skyting. Vi parkerte ca 1 kilometer før bommen som blokerer veien inn i skytefeltet. Starten på skituren var ca kl 10. De første 3 kilometer fulgte vi forsvartes delvis brøytede vei mot sørøst. Så tok vi av mot nordøst og fulgte det slakke fjellet innover. Vi hadde en spisepaude underveis og var på Blåtinden (1378 moh) klokka ca 14:30. Etter 30-40 minutter på topprn kjørte vi ned kl 15. Vi var ved bilene ca 1 time senere, kl 16.

Bent's turrapport fra Blåtindan finner du her>
Bent's mange andre turer finner du på "turliv.no">
På Bent's side "Tromsø - turmål på Yttersia", er det lett å hoppe fra plass til plass ... >

Oddgeirs turbilder fra Blåtindan finner du her>

Kamera benyttet på turen er et CANON 450D, linse 10-24 mm. Bildene er redusert til bredde 800 piksel.

Over finner du et 360 graders panorama bilde tatt fra toppen av Blåtinden (høyeste topp i Blåtindan)>
Ved å klikke på bildet som kommer fra, blir det forstørret og du kan navigere ved å "skye bildet".
Etter hvert skal jeg prøve å få på noen navn ting man kan se.

Over - kart 1.

Over - kart 2.

Over - detaljekart.

Over - 3d kart av Blåtindan. Ruta vår opp sett fra sør (Olsborg) mot nord.

Over - fjellet tin venstre og i midten er Blåtindan sett fra Heia. Fjellet til høyre er Breitinden.

Over - bilene ble parkert 1 kilometer før Akkasætra, som ligger på veien inn mot Blåtindan skytefelt. Veien innover var stengt med bom, selv om snø var første hinder.

Over - ved Akkasætra er bygninger tilhørende Blåtindan skytefelt. Vi fulgte veie ca 3 kilometer innover (mot øst) før vi tok av mot venstre og Skardfjellet/Blåtindan.

Over - fint å følge veien innover. Skardfjellet til venstre.

Over - etter 3 kilometer tar vi av mot Skardfjellet.

Over - et stykke oppover Skardfjellet ser vi Blåtindan forran oss.

Over - Blåtindan forran oss. Den høyeste på 1378 moh som vi beøkte er til venstre.

Over - 3 glade "gutter" på vei mot "Blåfjell" eller Blåtindan var det vel. Vi tok ei pause ved kjempesteinen som ligger opp mot fjellet på venstre side.

Over - et skilt forteller at dette er i skytefeltet, og teoretisk et område for "blindgjengere" (ueksplodert sprengstoff).

Over - endelig ved stein vi så leeeenge før vi kom fram. Blåtindan (1378 moh) bak.

Over - mot sør. Istinden bak og i midten.

Over - mot sør.

Over - mot nordvest. Mårfjellet bak.

Over - den siste timen blir det brattere. Maksimal stigning er på ca 30 grader.

Over -

Over - vi var på toppen av den høyeste av Blåtindan klokka 14:30 (totaltid 4,5 timer fra start på skituren).

Over - fin utsikt mot norvest og Mårfjellet. Vassbruna bak og litt til venstre.

Over - mot nordøst. Fiskelaustind (1075) i midten.

Over - mot sørøst. Takvatnet til venstre. Mauken i midten.

Over - etter 3 kvarter på toppen startet vi nedkjøringa ca klokka 15:30. Kamera ble pakket ned i ryggsekken. Klokka 16:30 var vi tilbake ved bilene. Nedturen gikk fort siden det var unnabakke hele veien. De siste 3 kilometer etter forsvarteds vei kunne vi sake nedover med bra fort. Klokka 18 var vi hjemme i Tromsø.

Over - til venstre Blåtindan (1378 moh) sett fra Heia. Breitinden på høyre side.

Over - Blåtindan sett fra Heia.

En spennede tur i et område som få går i. Ved søk på internett fant jeg kun en liten turrapport til Blåtindan 1378. Det er mulig at forsvarets skytefelt gjør at folk tror at man ikke kan gå inn i området. Jeg vil tro at skyting er begrenet til ganske på dager i året. Sentralbordet til Forsvaret, Bardu, har telefonnummer til Skyteansvarlig i Blåtindan skytefelt.
 

Startsiden>   Fjellturer>  Kajakkturer>