STIGNING OG SNØSKREDFARE

En tommelfinger regel sier at det kan gå snøskred i stigninger større en 25 grader.

Tabellen under viser måling av stigningen på et 1:50 000 turkart.

Stigning i meter over 500 meter
(1 cm på kartet)

20

40

60

80

100

200

235

400

500

600

700

800

900

1000

Stigning i prosent

2

5

7

9

11

22

25

39

45

50

55

58

61

63


Et eksempel på å måle stigningen fra 1:50 000 kartet over Tromsdalstinden.

En rute i kartet er 2 x 2 cm. Det tilsvarer 1 km x 1 km på 1:50 000 kartet. 1cm er da 500 meter i karet.

Strek A, 1cm horisontalt på kartet tilsvarer 500 meter. Innenfor disse 500 meter er stigningen på 220 meter (20 meter mellom hver høydelinje). Fra tabellen gir det en stigningen på litt over 22 grader. I denne skråningen er det ikke liten fare for snøskred.

Strek B, 1 cm horisontalt på kartet tilsvarer 500 meter. Innenfor disse 500 meter er stigningen på 350 meter. Fra tabellen gir det en stigningen på ca 35 grader. I denne skråningen kan det være fare for snøskred.
 

 

TILBAKE <