BARRAS/PARAS (1419 moh)

Kjøretid fra Tromsø: 110 km kjøretur til enden av Signaldalen (alternativ start er fra Kilpisjarvi).
Tid å gå før seilestart: 5-10 km skitur sørover + seiltur på 4-6 km (avhenging av startsted).
Beskrivelse av plassen: Et kjent landemerke i enden av Signaldalen. Barras er lett å se fra Kilpisjarvi. Fra 1100 til toppen på 1419 meter er det ganske bratt, så dette partiet må kanskje gås på ski.
Beste vind: For å kjøre opp mot toppen bør det være sørvest, sørlig eller østlig vind.

Under - Barras sett fra nordvest. Fra Signaldalen kan man gå innover både på østsiden av Paras (Stordalen) eller på vestsiden (Barrasdalen). Skiløpere går ofte på vestsiden, på vei mot Gappohytta. Fra Signaldalen og til Gappohytta er det ca 11 km. For skiseiling så vil vindretningen avgjøre hvilken side man velger å gå opp. Goldalhytta rett ved Treriksrøysa. Avstanden fra Treriksrøya til toppen av Paras er ca 17 km. Fra Treriksrøya og til Kilpis (E8) er det ca 10 km.

Under - "Norgesatlas 3-D" Barras sett fra sørvest.

Under - Barras sett fra Kilpisjarvi (27 februar 2006).

Under - Barras sett fra sør.

Under - Den bratteste delen av turen opp østkanten er fra 1100 - 1419 moh (ca 26 grader).

 

TILBAKE <