AUSTERÅSFJELLET

Kjøretid fra Tromsø: 10 minutter fra Kvaløybrua. Rett nord for brua ved Krabbelv (på sjøsiden) er det alltid brøytet parkering for 6-8 biler.
Tid å gå før seilestart:
20-30 minutter fra parkeringen nevnt over. Med god vind feks fra sør kan man starte seilturen etter å ha passert høyspenningsledningen på kart 2.
Nord for veikrysset mot Finnvikdalen er det en parkeringsplass (som brøytes fra februar og utover). Jeg har startet selingen rett bak parkeringsplassen og seilt slalom på myrene nordøstover (en del trær innimellom). Så bar jeg skiene gjennom skogen ved slutten av myrene (10 minutter), og startet i sørkanten av Austeråsfjellet.
Beskrivelse av plassen: et stort og ganske flatt område nord for Finnvikdalen på Kvaløya. Området ligger på 350-400 moh. Nordsiden har en del rygger hvor snøen blåser av, men det er som regel bra med snø på sørsiden. I perioder med lite snø kan det stikke opp mindre stein gjennom snøen.
Beste vind: her blåser det godt fra alle retninger.

Under: Austeråsfjellet sett fra Nordfjellet (over Kroken), 19 februar   2006.

  
 

TILBAKE <