HELLA   

På Hella er det ingen strender. Til gjengjeld så finns det spennende hus, et styrhus fra en båt, fine svaberg og ei bra steinfjære. Det finns mange bra plasser for mat og grilling. På grunn av områder med bratte svaberg så må barn i perider godt passes!

Ljøreturen fra Tromsøya til Hella tar en halvtime.
På sommeren er det en stor parkeringsplass ved avkjøringen ned til Hella.
Om vinten/våren er denne ikke denne nødvendigvis brøytet.

 

Over - kart over Hella og Rystraumen.

Over -

Over -

Over -

Over -

Over -

Over -

Tilbake <